अनिस खालिङ बचाउन चाहिने ब्लडमनी सरकारलाई हस्तान्तरण ।