नेपाली संघीय समाज युकेको प्रथम बैठक सम्पन्न विभिन्न राज्य समिति तथा विभागहरु गठन