जानुका राईको ३ कृति “समय, सन्दर्भ र आमा” लोकार्पण  ।