मेडिस्टन गोर्खा नेपाली समाजको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।