पत्रकार महासंघ यूकेको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न ।

फोटो: सुरेन्द्र इङ्नाम
फोटो: सुरेन्द्र इङ्नाम